sybekarspel.punt.nl
Laatste artikelen
Ik hef over ut algemeen niet su feul met Omrop Fryslân. In mien ogen – mar miskien siën ik ut ferkeerd – is Omrop Fryslân nooit ut nivo ontstegen fan ut nieuws over kalfkes met twee koppen en dergelijke. Al mag ik Klaas Jansma wel graag hore, as hij ut over skûtsjesilen het temeensen.
Mar oons wekkerradio staat toefalligerwijze op Omrop Fryslân, dat ik wurd dur al mien werkbare dagen met wakker, want ik weet niet hoe at die wekkerradio op un andere sender mut, dat ik laat ut mar su.
Mar gistermorgen wurde ik aangenaam ferrast, deur un fraaggesprek met de burgerfader fan Harlingen. Ene Scheffer, ik kan de man ferders niet.
Die had ut over leegstaande winkelpanden in de groate winkelstraat in Harlingen. En die panden stonden niet leeg, omdat alles uutferkocht was, mar omdat dur geen huurders foor te fienen benne. Dat suks niet allenig in Harlingen gebeurt, weet iederiën diet wel es un krant leest, of un slag deur un gemiddelde Nederlaanse winkelstraat loopt ok. Die leegstand komt overal foor, en dat sal eerst ok nog wel erger wurde, ben ik bang. Dat ik dur bang foor ben, seit niks, mar dur benne ok lui diet ferstaan hewwe fan winkels en in ut biesonder fan leegstaande winkels, en die sêge ok, dat ut foorlopig su bliëft. Suks komt folges die lui diet dur ferstaan fan hewwe, deur de resessie en ok deur ut internet.  Alle goochemerds en alle meensen diet miëne dat se goochem benne, kope op internet, want suks is feul goedkoper. En we benne dan wel Sneekers, mar at ut op senten ankomt, benne we ok Hollanders.
Mar de burgemeester fan Harlingen, hat un lumineus idee, om de leegstand in sien Harlingen te bestrijden. Hij wu dat de huren fanne winkelpanden ferlaagd suden wurde, dan su alles wel goëd komme. Nou sal sun burgemeester wel un soad leerd hewwe, want anders wurde je geen burgemeester, mar folges mij is de hoogte fanne huur toch un saak tussen ferhuurder en huurder. In ieder gefal wurdt de hoogte fanne huur niet bepaald deur un burgemeester. Dat su un mooie boël wurde. Foor utselde gaat oons eigen Hayo aansen naar Kees Poiesz, omdat hij fient dat de butterhamwust in de Sudwesthoekfilialen fan Poiesz wel wat goedkoper kan, fanwege de geldpiene fan sien burgers. Nou is dit un ferkeerd foorbeeld, want de butterhamwust fan Poiesz is ok feul te duur, mar ut gaat om ut idee.
Mar die burgemeester fan Harlingen fon ut un meesterlijk idee fan hemself, de huren naar beneden en dan suden de winkels wel weer fol met koopwaar setten wurde, deur nieuwe huurders.
Toen kwam ut meiske fan Omrop Fryslân diet ut interview hield, met un prachtige fraag anne burgemeester: “Su ut ok wat weze, meneer de burgemeester, at de stad Harlingen, de gemeentelijke lasten foor de winkeliers wat goedkoper make su ? “.
Un prachtige fraag fanself, want die gemeentelijke lasten liekt mij meer iets foor un burgemeester, om um met te bemoeien, dan met huren fan winkelpanden.
De burgemeester fon dat niet aan de orde, want de gemeente had al su feul besunigd, dat die lasten konden echt niet naar beneden.
Ik wil nou wel love, dat die burgemeester fan Harlingen dur met kapt.  Dan krijt hij in ieder gefal geen lastige fragen meer.
 
Lees meer...   (1 reactie)
Gister inne brievebus, un pakket reklamefolders fan minstens 1,5 kilo. Ut kan dan wel crisis weze, mar niet inne drukkerijwereld, en ok niet inne reklamefolderbesorgindustrie.  Hast alle dagen fanne week, wurdt oons groëne butenbrievebus ( sun ouwerwetse, toen de PTT nog gewoan PTT hiette), teisterd deur enorme pakken folders, de iene keer met un plastieken puudsje dur om, de andere keer losgestort.
Ja, ik hoor ut jum al sêgen: “Must sun nee/nee of nee/ja stikker oppe bus plakke.” Ja, dat su kanne, mar mien echtgenoate wil dat niet. Die wil al die kleurige, fersgedrukte lokfolders allemaal deurbladere. En at se dan toch bij oons oppe tafel lêge, dan kiek ik se ok mar even deur. Je benne dur dan toch, of niet dan ?
Su kwam ik al bladerend ok un folder teugen met fuurwerk. Niet su ferrassend in disse tiid fan ut jaar. Uuteraard wurde ut fuurwerk in die folder ok anprezen ( of is ut anpriisd) deur de leverancier. Bij de bladsieden met de duurste pakketten ston as anpriezing ut folgende: “Koop dit pakket, en maak van uw buurman un sneu ventje”.
De bek fiel mij dur fan open, wat un onbenul en onferstaan. Die fuurwerkleveransier gaat dur dus fan uut, dat je fuurwerk kope om je buurtgenoaten af te bluffen.
Ut mut toch niet idioater wurde.
Of su ut echt su weze ? Dat de meensen fuurwerk hale en ousteke om de buren de ogen uut te steken ( figuurlijk gesproken dan, mag ik hope). Kiek mij es even met mien dure pakket, de crisis is an mij foorbijgaan., ik kan ut wel betale.
Ut fuurwerk in utselde rijtsje as de auto, de somerfekaansie en de wintersport.
En de foedselbanken groeie harder as de spaarbanken
Lees meer...
De VVD, dat is die partij diet staat foor ut Folk, foor Frijheid en foor Demokratie.
En wie wil dat nou niet: Frijheid en Demokratie ?  Iederiën toch seker ?
Dieselde VVD, het nou un foorstel deen: Se wille dat meensen diet un ouspraak make bij de dokter en diet dan niet komme, dat die de kosten dan betale.
Want, su het de VVD uutsocht, sun 7 tot 10 prosent fan de pasjenten komt hun ouspraak niet na. En dat kost folges dieselde VVD “honderden miljoenen “ per jaar.
Mooi sun skatting trouwes: “Honderden miljoenen” , want dat kan liekegoëd 201 miljoen weze as 975 miljoen. Beide antwoorden benne in dit gefal goëd, mar dit sal wel de Frijheid weze, diet de VVD su hoog in ut faandel het staan.
De pasjenten diet niet komme, suden dan folges de VVD, 75% fan de kosten betale mutte.
At ik dat even flug uutreken, dan levert dit foorstel fanne VVD, ( at ut uutfoerd wurdt), toch al gauw sun 75% fan honderden miljoenen op en dat is dan toch al gauw fijvenzeventigen miljoenen.
Un prachtig foorstel fien ik dit. De VVD het nooit su mien partij weest, dat niet, mar miskien hef ik ut wel tientallen jaren fout siën.
Ik ben dur helemaal foor, ik fien sun besparing in disse tiid fan uut de pan rijzende kosten foor de gesondheidssorg helemaal top. 
En ik ben ut helemaal iëns met ut Fraanse spreekwoord: “Time is money”.
Want sun dokter en/of spesjalist sit dêr mar 7 tot 10 prosent fan siën dure tiid, te wachten op pasjenten diet niet komme. Ik siën sun dokter/spesjalist al sitten te wachten in sien spreekkamer. Dat kan fanself niet, want spreekkamers benne niet om te wachten, nee nee, dêrfoor benne andere kamers, ut woord seit ut al, dêrfoor benne wachtkamers uutfonden.  Jum wete toch wel: dat benne die o su gesellige ruumtes bij dokters en spesjalisten, wêr iederien su fer mogeluk fan iederiën ou sitten gaat, wêr gieniën wat teugen un ander seit, en wêr je in de bladen leze kanne welke topartiest 2 jaar weerom huwelijksproblemen had.
Kortom, un prachtig idee fanne VVD.
Mar, folges mij kan de besparing nog wel wat groater. Want at de dokter en/of spesjalist betaald wurde mut foor tiid, dat hij sit te wachten op un pasjent diet niet komt, dan fien ik ok dat un pasjent betaald wurde mut foor de tiid dat hij sit te wachten op un dokter en/of spesjalist diet niet komt.
Sun 7 tot 10 % prosent fanne pasjenten komt niet opdagen folges ut ondersoek fanne VVD. Dat betekent dat sun 90 tot 93 prosent fanne pasjenten dus wel komt.
In prinsipe su un dokter en/of spesjalist dus sun 7 tot 10 % prosent fan sien tiid over hewwe om inne wachtkamer wachtende pasjenten te helpen.
Mien erfaring is, dat dat niet su is. Loop mar es deur ut siekenhuus en siën om je heen naar alle wachtkamers. De meesten sitte grôtfol met wachtende meensen.
At de VVD nou su foor ut Folk is en foor de Frijheid, dan suden se ok met un foorstel komme mutte, om de wachttiid fan al die wachtende meensen finansjeel te fergoëden. Mar ik denk dat de VVD  niet un partij is foor in wachtkamers wachtend Folk , mar meer foor ander Folk.
Lees meer...
Froeger, toen at wij nog in Tuundorp woanden, hadden wij oppe hoek fanne straat un buurtwinkel. Niks biesonders, want op alle hoeken fan hast alle straten was wel un buurtwinkel of buurtwinkeltsje. Dat was toen su en al die kruudeniers en kruudenierkes konden dur ok fan bestaan.
Bij oons oppe hoeke was un Co-Op winkel fanne familie Kort. Mien moeke ( diet overiges meestal iën fanne kienders stuurde) kocht bij die Co-Op alle boadskappen diet wij mar bedenke konden, behalve broad, groente en flees, want dêrfoor hadden we froeger ( ja, kiendes, ut is echt waar), aparte winkels, nameluk resp. bakkers, groenteboeren en slagters. Ok die hadden we in Sperkhem-Tuundorp folop. We hadden sowieso al drie bakkers: Un fiene, un openbare en un roomse. Jum kanne wel raden bij welke bakker at wij oons broad haalden.  Mar bij de kruudenier fanne Co-Op haalden wij al oons boadskappen weet ik nog, en we kregen ok altieten wel un koekje met fan frou Kort. Dat krije we bij Puis teugenwoordig nooit meer, mar die het dan weer segeltsies, dat dan weer wel.
Nou kregen wij as kienders nooit senten met, at we om un boadskap stuurd werden, ik kan mij dat temeensen niet herinnere. Allenig at we de jaarlijkse swemkaart haalden in ut foorjaar, kregen we senten met. Diep in un fakje achter un fakje en achter un knoopke in un beurs en de beurs inne buse en ok weer un knoopke oppe buse. Want ja, je moesten de senten niet ferliëze. Bij ut swembad ankomen, stonden we bij de kassa hast un half uur te wurmen, om weer bij de diepbegraven senterasie te kommen, dat dan weer wel.
Mar bij de buurtwinkel betaalden wij as kienders nooit. Opskriéve was ut, of moeke komt wel even te betalen. Su ging dat in die dagen en ok dat is dur bij Puis niet meer bij. Betale en anders staan late.
Mien moeke ging saterdags, at fader sien dichtplakte bruune loanpuudsje thuusbrocht, met de geperforeerde siekenfoonssegel dur op en ut weekloan dur in, naar de diverse leveransiers fan levensmiddelen, brandstoffen en wat dies meer zij, om te betalen wat dur betaald wurde moest.  Dat is foor su fer ik weet, jarenlang goëd gaan, al ferdenk ik mien moeke dur fan, dat se ok wel es un week of un leveransier oversloeg. Su ging dat ok in die dagen, at ik mannen as Henk fan der F. en Hotse fan B. love mag.
Mar betaald wurde dur inne regel wel, uuteindeluk.
 
Ut had ok anders gaan kannen: At mien moeke de inhoud fan ut bruune loanpuudsje bruke su, foor ut kopen fan dingen wêr at we eigeluk in die tiid geen senten foor hadden, su as tillefisies, stereo’s en/of fekaansies, dan hadde se geen senten meer had om meneer Kort fanne Co-Op te betalen. Dan had se fanself saterdags naar die meneer Kort toegaan kannen en sêge kannen, dat se even wat geld liëne moest om de boadskappen te betalen. Dat had meneer Kort fanne Co-Op fast wel deen, want die meneer Kort was un aardige man. Dan had oons moeke de boadskappen betale kannen. Klaar.
En at die aardige meneer Kort , dan minder aardig wurde su, omdat de liënde senten niet weerombetaald werden ? Dan ging mien moeke weer even naar meneer Kort om senten te liënen om de skulden weerom betale te kannen. Want mien moeke had fanself un izersterk argument: At meneer Kort geen geld an mien moeke liëne su, dan had mien moeke geen senten om boadskappen te kopen. En at un buurtwinkel geen boadskappen meer ferkoopt, dan benne je gauw buurtwinkel af. Su gaat suks, dêr hoeve je geen deskundoloog inne ekonomie foor te wezen.
En at de aardige meneer Kort su onaardig weze su, om rente te gaan berekenen op ut liënde geld ? Geen probleem, dan liënde moeke gewoan wat meer om ok de rente weer weerom betale te kannen.
 
De buurtwinkel Co-Op fan die aardige meneer Kort is allang sloopt, dur leit nou un insteekhaven. Meneer Kort is emigreerd, ik loof naar Griekenland.
 
Geld as water ?
Lees meer...   (3 reacties)
We mutte weer betale foor de ID-Kaart, at je temeensen sun ding hewwe wille, anders hoeft ut fanself niet.
Ik hef self un paspoort ( krekt nij, nog geen twee weken oud), en dêr moest ik ok hast 50 euro foor betale. Ut is nou ienkeer su.
Nou had dat folges mij toch geen stand houden, die gratis ID-kaart. Want oons gemeente SWF mut toch sien senten binnen siën te krijen. Dat dan hadden se wel wat anders weer duurder maakt.
At de groenteboer un anbieding het, fan un gratis krop slaad bij aankoop fan un bloemkool, dan magge je dur gefoegeluk fan uut gaan, dat je te feul betale foor de bloemkool. De groenteboer diet gratis kroppen slaad futgeeft, mut nog geboren wurde.
Liekemin at dat dur parketboeren en floerbedekkingboeren benne diet ut spul gratis lêge. Ik hef suks us iën keer probeerd. Wij hadden laminaat kocht bij de Karwei, met sun gratis kluswijzer dur bij. Ut leek heel simpel, en dat was ut miskien ok wel, maar foor mij was ut niet simpel. Ik kreeg dat ferrekte kliklaminaat niet in mekaar, niet met bidden en ok niet met floeken. Toen hef ik ut huis G. beld, want die adverteerden toendestiids met “gratis gelegd”.
Ik froeg of at sij gratis leiden, en dat was inderdaad su, en dat moest ok wel, want anders su ut misleidende reklame weze, toch.
Toen at ik froeg of at se mij dan even op gang helpe wuden met mien laminaat, froegen se wêr at ik kocht had. Ja, bij de Karwei, sei ik, want die hadden un mooie anbieding, feul goedkoper as bij jum. Toen hadden se de smoor in, se wuden niet komme. Toen froeg ik nog, hoe at ut kwam, dat ut bij Karwei feul goedkoper was as bij hun. Dat kwam folges ut huis G. omdat se bij Karwei niet gratis leiden, en bij hun wel. Ja, sei ik, dan is ut krek as un bekeuring, die krije je ok gratis, mar je mutte um wel betale.
Mar ut komt dur op del, dat dur nerges kadootsjes geven wurde, ok niet bij de gemeente. Hoewel,  ik hef un paar jaar weerom wel es 3 geel-swatte Sneek parapluus had fan Jan B.  En nou at ik dur over nadenk, fan Andries E. hef ik wel es un emmer sout en un sneekersneeuwskuuver had. Dat dan weer wel.
En over kadootsjes sproken: oons eigen Sneker kledingkonsurn C & A het ok un kado geven. Niet an mij direkt, dat dan weer niet, mar wel an ut nije theater wat oppe Westersingel al trots de hoogte in priemt.  
Mar foordat ut nije teater klaar is, krije we eerst nog un stukje folksteater, want in oktober is Heabeltsje weer jarig, en se het sun soad frienden dat se hur jaardach in 8 keer houwe mut.
En de ferjaardach fan Heabel is niet gratis, mar wel un prachtig kado.
Lees meer...
Sinds een week of su, is Sneek dus weer in besit fanne Sneekers, want de Sneekweek is weer foor un heel jaar foorbij. Ut mooiste fanne Sneekweek fien ik, dat ut un week is en dat ut dus na un dag of seven weer over is. Nou Sneek weer fanne Sneekers is, ja, wat doëne je dan ? Dan gaan wij dus met oons kerrefen un paar dagen fut naar: Arnhem. Wat un plenning niet. Suks hadden we beter inne Sneekweek doën kannen, dan hadden we twee fliegen in ien klap slagen, en miskien nog wel meer. Inderdaad un bitsje simpel fan oons. Mar ja, je kanne wel un dikke hasses hewwe, mar dat wil nog niet sêge dat sun hasses dan ok fol sit met ferstaan en wieshiet.
Nou sitte we dus in Arnhem op un prachtige kemping, deselde kemping diet we ok bruke at ik de Fierdaagse loop. Midden op un oud landgoed, met allemaal bos en su om oons hene. Mar ja, ut regent hier nou ok en dan kan ut nog su mooi weze, dan siëne je suks niet meer deur de regen.
Oppe seit fan Henk van der V. las ik , dat hij un hekel het an tuunieren. Ik hef dat stukje fan hem lezen en ut was foor mij seer herkenbaar.  Ik mag dan wel graag inne tuun sitte, met de nadruk op sitte, mar dan mut ut wel mooi weer weze, en ik mut dur dan niet allienig sitte. De barbekjoe hoet foor mij niet an, mar un glaske wien of un klein slukje fanne Weduwe, ja, dan hou ik ut wel even fol inne tuun. Mar geef mij niet un skoffel, un hark of un heggeskeer, want dan ben ik levensgefaarluk. Ik skoffel, hark of knip alles dur uut, wat mien M. dur met liefde en toewijding in planten het, want ik siën geen ferskil tussen duur bij de Intratuin aanskafte planteboel en onkruud. Echt niet. Waar niet.
Ik kan un tuun su ok wel mooi fiene, sonder dat ik weet hoe at al die groëne en/of gekleurde dingen hiete. Mien M. seit wel es fan, siëst hoe mooi at die nije bromea balankachia fulgaris dolotea bloeit. Dan siën ik even kwansuis de tuun in , en ik geef hur dan helemaal geliek. Mar inne regel siën ik de ferkeerde kant op of selfs inne ferkeerde tuun. Mar dêrom fien ik ut wel mooi hoor. Miskien mut ik , at ik klaar ben met de cursus Sneekologie, toch ok nog mar un cursus tuinieren doën. Mar ik ben bang dat ik sak as un bakstiën.
Lees meer...
Ik ben woensdagnacht nog even de stad in weest. Niet om Sneekweek te fieren, dat niet. Ik hef teugen iederiën seit, dat ik mien stad weerom hewwe wu. En ja, ut het holpen. De meeste toeristen, feestfierders, hokkiekluppen, balletjes met dubbele foorname foornamen en andere boatsjemeensen hewwe inmiddels Sneek ferlaten.
 De stad is weer foor 51 weken fanne Sneekers.
 Gelukkig mar.
 Wij benne oulopen saterdagmiddag al even de stad in weest, even un slag over de Marktstraat, Schaapmarktplein en ut Groatsaan. De hele stad stampfol met meensen in regenpakken en parapluus. Alle terrasstoelen beset, fooral die stoelen diet onder un parasol of un oudakje stonden. Hast geen plakje te besetten, seker niet at je met meer as 1 persoan benne. Uuteindeluk toch twee plakjes fonden bij Anne Wind op ut terras. Ik kon mien plastieken bekerke bier mar kwaluk leeg krije, en ut wurde ok steeds wateriger. Kwam deur de regen, en we saten dus niet onder un oudakje of parasol, fandêr ok dat we die twee stoelen besette konden. Niet un meens wu dur op sitte, mar wij wel. Toen mien plastieken bekerke over begon te stromen, benne we maar naar binnen gaan. Grotfol fanself bij Onder de Linden binnen, mar we konden toch op slinkse wijze un tafeltsje krije, met ok nog twee stoelen dur bij. Smoarhiet binnen, en hartstikkene damp, dat ik sat met ut swit oppe rug an mien bierke, ditkeer in un echt breekbaar glas, serveerd deur iën fan mien favoriete skoandochters.  We hewwe dur ok mar even warm eten besteld, un pleet su at suks hiet. Sun pleet kanne je bestelle tussen 12.00u en 17.00u ston dur oppe menukaart, dat dat kwam mooi uut. Ousluten met un bakje koffie met un echte Joustra FS uut ut stienen kruukje.
 Toen naar huus en dat was foor oons de Sneekweek.

 

Echt waar ? Ja, echt waar. Best ok niet bij ut Ouwe Fat weest, bij de Blauhuuster ? Nee, ok niet, ik hef al hun CD’s .

 

En nou begint ut: alle kennissen en frienden diet ik teugenkom, hewwe un ferhaal met deselde strekking: Ik hef dij niet siën inne stadhuustuun/Ierse Pub/Ouwe Fat/Skaapmarktplein / Fergonet etc.
 Nee, dat klopt, ik jum ok niet.
Kenne jum die mop fan die man die naar de Sneekweek ging ??
Fast wel.

 

 

Lees meer...   (2 reacties)
Un plaatsje, fertelt meer as 100 woorden.
 
Lees meer...
Ut oulopen wiekent benne we nar Skeveningen weest. Naar ut sirkusteater fan Joop van den Ende. We hewwe iën fanne laaste foorstellings fan "Mary Poppins" besocht. Met kaartsjes fan Appie Hein, dus foor half geld, dat dan weer wel. Mar ok met de finansjele ondersteuning fan Appie Hein, kost ut nog un mooie slompe geld, sun dagje fut. Mar ja, geld mut rolle sêge se, al rolt ut bij oons inne regel fan oons ou en hast nooit naar oons toe. Geld maakt niet gelukkig, maar geen geld ok niet.
De foorstelling kon mij niet su boeie, ut spektakel en ut dekor was mooi, mar ut was wat un slop ferhaaltsje. Ik snap temeensen nou nog niet, wat die skoorstienfeger in ut ferhaal mut. En ik hef sinds sondagavend ut deuntsje fan chimchimmerychimchimmerychimchimchimchim inne kop en dat raak ik niet kwiet. En dat dan allemaal foor half geld, danksij Appie. Likegoëd hef ik wel un mooie dag had in Skeveningen.
En ik mut sêge: de stoelen in ut sirkusteater sitte noflik. Ik hef fernommen dat dur foor ut nije teater in Sneek ok teststoelen anskaft benne, diet we teste magge om te foëlen welke at ut lekkerste sit. At je dan sun stoël fan ut Sneeker teater teste, dan mutte je dur mar niet bij stil staan, wat sun stoël kost. En dan bedoël ik niet de priis diet de stoelenfabrikant foor sun stoël hewwe mut, mar de priis fan die stoël inklusief de jaarlijkse subsidie diet elk jaar onder die stoël leit wurde mut.
Of ben ik un eekmieger, at ik suks denk ?
 
Lees meer...   (3 reacties)
 
Oppe site fan Wim Walda, grootsneek.nl, fon ik bovenstaande foto, die hij liënt het fan Jaring Rispens, fan stjoerder.nl en ik dus even liën fan Wim Walda.
 
Dur is al un soad seid over oons siekenhuus wat sien Sint kwietraakt is, bij de ferhuzing naar de Bolswarderbaan.
Of je nou Rooms benne of niet, ik fien nog steeds dat die Sint dur nooit foor fut had mutten.
 
Je noeme Sinterklaas ok niet Klaas.
Toch ?
Lees meer...   (4 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Categorieën
Joustra
 

Dit mocht om mij wel in ut Siekefoonspakket
 
Weet Watsjes
 
 
 
 
 
 
week 0-15;-16,5 kg
week 16:- 0,4kg
week 17:-0,6kg 
week 18: +0,2kg
week 19;-2.0 kg
week20: -0,7kg (20 kilo kwiet)
week 21: niet weest (Karnefal)
week 22: -0,1 kg
week 23:+2,0 kg
week 24: -1,5 kg
week 25:-0,3 kg
week 26:+0,6 kg
week 27:-.06 kg
week 28: + 0,2 kg
week 29: -1,0 kg
week 30:-1,5 kg
week 31: +2,5kg
week 32: -1,4kg
week 33: Niet weest
week 34: +0,3kg (trekdropiis fan Cook&NY)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sneeker folkslied
 
 
Ergens midden in ‘t Friese land
ligt ’n stad met ’n rijk verleden
’n stad met ’n naam die men overal kent
vanaf vroeger tot aan ’t heden
want wie kent niet ’t Friese Snits
in ’t hartje van het Noorden
luister daarom naar dit lied
en let goed op mijn woorden !
 
Refrein:
Sneek met je oude gevels
Sneek met je Waterpoort
we hebben in ons Nederlandje
al zoveel van jou gehoord
Denk maar aan het skûtsjesilen
heerlijk om daarbij te zijn
En vergeet vooral de Sneekweek niet
dat machtig zeilfestijn !
Je bent een stad, Sneek !
Je hoort erbij !
Je zult het blijven:
de stad van mij !
Je zult het blijven m’n hele leven:
de mooiste stad, Sneek:
de stad van mij !
 
Ergens midden in ’t waterland,
daar ligt Sneek daar ben ik geboren.
Sneek is ’n stad waar je trots op kunt zijn,
dat mag iedereen wel horen !
want wie kent niet het Friese Snits
in ’t hartje van het Noorden
luister daarom naar dit lied
en let goed op mijn woorden !
 
Tekst en muziek: B.Veltman
Fan fideo (VHS) naar DVD ??
Hewwe jum ok nog sun soad ouwe fideobanden te lêgen ? Had ik ok, mar ik hef se nou hast allegaar op DVD setten.
Wil ik foor jum ok wel doën, foor un Sybe's friendenprieske.
Klinkt mooi ????
Stuur mar un meeltsje naar:sybekarspel@gmail.com
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl